Den Dries

  • ArVD | home | Architecture | Vincent Deketelaere | Openbare gebouwen | den dries
  • ArVD | home | Architecture | Vincent Deketelaere | Openbare gebouwen | buurthuis
  • ArVD | home | Architecture | Vincent Deketelaere | Houtem
  • ArVD | home | Architecture | Vincent Deketelaere | Trekelstraat

Herbestemming en renovatie van voormalige pastorij tot buurthuis.

Vilvoorde, 2008

Opgenomen in inventaris Onroerend Erfgoed

Bouwheer: Stad Vilvoorde