Klanten

  • ArVD | home | Architecture | Vincent Deketelaere | Openbare gebouwen | de bib
  • ArVD | home | Architecture | Vincent Deketelaere | Openbare gebouwen
  • ArVD | home | Architecture | Vincent Deketelaere | Openbare gebouwen | BNP Wemmel
  • ArVD | home | Architecture | Vincent Deketelaere | Kantoren | Dexia

PARTICULIER

De bouwheer die voor zichzelf bouwt en gebruiker is van het project, verwacht een gepersonaliseerde relatie waarbij het bouwprogramma central staat.

ArVD Architecture staat voor efficiënte dienstverlening, duidelijke afspraken en een directe communicatie, teneinde een ontwerp- en realisatieproces aan te bieden op maat van de klant en het project.

Verbouwingen, uitbreidingen en nieuwbouw voor wonen met al dan niet een professionele ruimte als bouwprogramma, zijn hierbij de inzet.
 

BEDRIJF

Bij een project voor professionele of commerciële doeleinden, zal de opdrachtgever een zakelijke benadering van de architect verwachten.

De dialoog en het ontwerpproces verlopen tussen professionelen waarbij ArVD Architecture zijn ervaring en infrastructuur afstemt op deze van de opdrachtgever.
Architect en projectmanager zijn complementair en vormen een team in het project.

De inzet zijn bancaire agentschappen, kantoren en werkruimtes voor publieke of particuliere dienstverlening.

INVESTEERDER

In een investeringsproject waarbij de opdrachtgever geen eindgebruiker is, staat rendement central. De concept- en uitvoeringsfase zijn vaak doorslaggevend voor de winst op het eindproduct. “Time is money”.

ArVD actief op zoek naar opportuniteiten en maakt haalbaarheidstudies en voorontwerpen voor investeerders.