Gegroepeerd wonen

  • Gegroepeerd wonen algemeen
    Gegroepeerd wonen algemeen
  • Gegroepeerd wonen algemeen
    Gegroepeerd wonen algemeen

Wanneer de opdrachtgever en de eindgebruiker niet dezelfde zijn, zoals vaak in gegroepeerde woonprojecten, zoekt ArVD Architecture naar een overeenkomst tussen budget rendabiliteit enerzijds en woonkwaliteit anderzijds.

Wij vormen de brug tussen de investeerder en een nog niet-gekende eindgebruiker .

Er wordt gestreefd naar variatie binnen het geheel, privacy in de collectiviteit.

 

Subscribe to RSS - Gegroepeerd wonen